Friday, December 19, 2008

A Tribute: Azam Zaki lafaz akad nikah

Moga-moga Azam x jadi sengal dan merosakkan majlis macam Abe Muso di bawah: